AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla IKEA  Bydgoszczy

Wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla IKEA Bydgoszczy