Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Do ogrzewania c.w.u. i c.o., oraz chłodzenia budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach wykorzystana są gruntowe pompy ciepła. Planowana moc grzewcza pomp ciepła wynosi 355,2 kW (chłodnicza 266,4 kW).

 

Zasada działania pompy ciepła polega na zamianie energii niskotemperaturowej uzyskanej z podłoża gruntowego, w energię użyteczną służącą do ogrzewania/chłodzenia obiektów i wody użytkowej. Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła są gruntowe wymienniki otworowe. 

 

Roboty wiertnicze przeprowadzone zostały na podstawie: Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi w okresie 03.06.2019 - 31.08.2019. Zgodnie z projektem robót geologicznych wykonanych zostało 72 otworów wiertniczych o głębokości 100 m każdy. Łączny metraż odwiertów wynosił 7 200 m.b., średnica wiercenia 143 mm. Pojedynczy pionowy wymiennik gruntowy stanowi U-rurka PE-Xa Ø40x3,7 mm, zamontowana w otworze. Otwory zostały połączone w 8-sekcyjne studnie zbiorcze. Studnie zbiorcze zostały połączone z budynkiem rurociągami zbiorczymi o średnicy Ø63 i Ø75.