IKEA Bydgoszcz - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Celem prac było wykonanie 160 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, w tym otworu pilotażowego P-1 na terenie projektowanego parku usługowo-handlowego IKEA w Bydgoszczy w rejonie ul. Fordońskiej i Łowickiej. W pierwszej kolejności wykonany został otwór pilotażowy o głębokości 100,0 m, w którym został przeprowadzony Test Reakcji Termicznej (TRT). Na podstawie przeprowadzonego testu, dobrana została ostateczna moc instalacji grzewczej obiektu. Wstępnie przeprowadzona analiza warunków geologicznych w rejonie projektowanych robót wskazała na potrzebę wykonania 160 pionowych kolektorów gruntowych o głębokości 100,0 m.

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. oraz wentylacji obiektów handlowo-usługowych IKEA w Bydgoszczy projektuje się zastosować instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 900 kW, które zasilane będą za pomocą pionowych kolektorów gruntowych energią ciepła Ziemi. Ciepło z magazynu energii wykorzystywane będzie poprzez pompy ciepła do ogrzewania w zimie i chłodzenia obiektu latem. Zasada działania pompy ciepła polega na zamianie energii niskotemperaturowej uzyskanej z podłoża gruntowego, w energię użyteczną służącą do ogrzewania/chłodzenia obiektów i wody użytkowej.