IKEA Lublin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Sieć sklepów IKEA znana jest ze stosowania szerokiej polityki proekologicznej, zarówno w zakresie oferowanego asortymentu, stosowanych technologii produkcyjnych, jak i wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania jak i chłodzenia obiektów handlowych należących do sieci IKEA. Do ogrzewania często wykorzystywane są instalacje korzystające z naturalnego ciepła ziemi. Dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła współpracującemu z pompami ciepła pozyskana w ten sposób energia służy do ogrzewania (zimą) i chłodzenia (latem). W polskich sklepach takie rozwiązania sosowane są z powodzeniem w sklepach w Łodzi, Bielanach Wrocławskich, Bydgoszczy. W 2017 r. do grona tego dołączył też nowy obiekt handlowy IKEA Lublin.

 

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. oraz chłodzenia w sezonie letnim sklepu IKEA w Lublinie, u zbiegu ul. Nasutowskiej i Al. Spółdzielczości Pracy, zastosowano instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 900 kW.

 

Dolne źródło energii zasilające pompy ciepła stanowiły gruntowe wymienniki otworowe wykonane przez naszą firmę. Łącznie wykonanych zostało 144 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi. Zdecydowano o wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych - 123 szt., oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 110 m (głębokości wynosiły 108,3 m) – 21 szt. Średnica wiercenia wynosiła 168,3 / 140 mm.

 

Łączny metraż otworów wyniósł 15 840 m.b.

 

W profilu otworów wiertniczych występują osady czwartorzędu pyły (lessy), gliny, paleocenu (opoki, gezy, margle) oraz górnokredowe (margle, opoki, wapienie). W technologii wiercenia zastosowano rury osłonowe sięgające stropu górnokredowych utworów skalnych, co zapewniło stabilność otworów wiertniczych. W obrębie twardych utworów skalnych wiercenie prowadzono z użyciem młotka wgłębnego zasilanego sprężonym powietrzem.  Zastosowano urządzenia wiertnicze Beretta T-157 Geo, oraz 2 urządzenia Beretta T-57 Geo oraz sprężarki Atlas Copco.

 

Prace wiertnicze i instalacyjne przeprowadzono w okresie VII 2016 r. – I 2017 r.

 

W trakcie wiercenia otworów wiertniczych na terenie IKEA Lublin, prowadzone były jednocześnie we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, badania terenowe, polegające na szczegółowej analizie parametrów wiercenia (porównanie efektywności średniej  prędkości wiercenia, przy różnych prędkościach obrotowych świdra, ocena sprawności procesu wiercenia oraz określenie najkorzystniejszych parametrów, i czynników wpływających na ten proces).