IKEA Szczecin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. oraz klimatyzacji obiektu wystawienniczo-usługowo-handlowego przy ul. Białowieskiej i Mieszka I w Szczecinie, zastosowana została instalacja z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej 1000 kW, które zasilane są za pomocą pionowych wymienników gruntowych energią ciepła Ziemi.

 

Roboty wiertnicze przeprowadziła firma SATOR Grzegorz Skowroński.

 

Zgodnie z Projektem robót geologicznych, wykonano 192 otwory wiertnicze celem wykorzystania ciepła Ziemi, o długości 100 m każdy. Łączny metraż odwiertów to 19 200 m.b., średnica wiercenia 143 mm.
Wykonane zostały: otwory pionowe – szt. 153 o głębokości 100,0 m; otwory skośne, odchylone od osi pionowej o 10º, o długości 100,0 m, głębokości 98,5 m – szt. 39.

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono Test Reakcji Termicznej na otworze pilotażowym. Uzyskano informacje o: jednostkowej mocy, przewodności efektywnej, oporze termicznym oraz średniej temperaturze naturalnej wymiennika otworowego.            

 

Jest to pierwsza obiekt o tak dużej mocy, który pracuje na pionowych wymiennikach ciepła, w których zamiast glikolu jest woda. Pionowe wymienniki wykorzystują zbiorniki przeciw pożarowe zasilając je w ciepło i chłód w zależności od potrzeb obiektu. Pojemność energetyczna wody zgromadzonej w zbiornikach przeciw pożarowych skutecznie i bezpiecznie niweluje szczytowe zapotrzebowanie obiektu w energię. Nowym wdrożonym produktem jest monitoring UTES (Underground Thermal Energy Storage). Monitoruje on temperatury powrotu wody w każdym wymienniku ciepła. Pomiary są archiwizowane.