IKEA Wrocław - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o., a także klimatyzacji sklepu IKEA Wrocław w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Czekoladowej zastosowano instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej 820 kW. Jako dolne źródło wykonanych zostało 120 otworów wiertniczych o głębokości 134 m celem wykorzystania ciepła Ziemi. Łączny metraż odwiertów wynosił 16 080 mb, średnica wiercenia 143 mm.

 

W styczniu 2012 r. wykonano otwór próbny nr 1, do głębokości 134,0 m. W otworze zabudowano wymiennik gruntowy oraz infrastrukturę badawczą dla potrzeb pomiaru wydajności ciepła Ziemi. Następnie przeprowadzono w nim test reakcji termicznej (TRT), na podstawie którego ustalono, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wykonanie 120 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 134,0 m każdy.

 

W okresie czerwiec – październik 2012 r. przeprowadzono pozostałe roboty wiertnicze – wykonano 119 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 134,0 m każdy, w których zamontowane zostały pionowe kolektory gruntowe (U-rurki PEØ40mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody).

 

Pionowy kolektor gruntowy stanowią rurki 2xPEØ40mm zamontowane w otworach. Kolektory połączone są poziomym przyłączem w postaci rurociągów 2xPEØ40mm ze studniami zbiorczymi. Wykonano 6 studni kolektorowych żelbetowych z rozdzielaczami (S1 – S6). Do każdej ze studni przyłączono po 20 kolektorów. Sumaryczny metraż przewodu Ø40mm poziomego przyłącza wynosi ok. 5760 mb.

 

Od każdej ze studni zbiorczej (S1 – S6), wyprowadzone zostały rurociągi 2xPEØ110mm, które następnie połączono w pary i doprowadzono do kotłowni budynku 3 przyłączami w postaci rurociągu 2xPEØ160x14,6mm.