Ogrzewanie budynku Żłobka Publicznego powstałego w Warszawie przy Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. budynku Żłobka Publicznego powstającego w Warszawie przy Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2, zastosowana została instalacja z gruntowymi pompami ciepła (pompy ciepła o mocy 103 kW). Energia zasilania pozyskana będzie z górotworu poprzez otworowe wymienniki ciepła.


Dla pokrycia zapotrzebowania na energię wykonano 24 otwory wiertnicze. Łączny metraż otworów wyniósł 2 400 m.b. W budowie geologicznej omawianego terenu występują utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe-plioceńskie, luźne, w związku z czym wiercenie przeprowadzono 2 urządzeniami wiertniczymi typu URB 2A2 metodą na płuczkę polimerową „z prawym obiegiem”. Średnica wiercenia 143 mm.

 

Z uwagi na małą powierzchnię terenu możliwego do zagospodarowania pod inwestycję, zdecydowano o wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych - 18 sztuk, oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 100 m (głębokości wynosiły 98,5 m) – 6 szt.


Prace wiertnicze i instalacyjne przeprowadzono w okresie październik – listopad 2017r.