VIGO System S.A. nowy obiekt magazynowo-usługowy w Ożarowie Mazowieckim

Do ogrzewania c.o., c.w.u. oraz klimatyzacji obiektu, dokonano doboru gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 300 kW. Instalacja grzewcza pracuje w oparciu o wymienniki gruntowe. Dla pokrycia zapotrzebowania energetycznego pomp ciepła wykonano 48 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o długości 125 m

Łączny metraż odwiertów (wymiennika gruntowego) wynosił 6 000 m.b. 

Zdecydowano o wykonaniu dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych – 36 sztuk, oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 125 m (głębokości wynosiły 123,1 m) – 12 szt.

 

Prace wiertnicze przeprowadzono w okresie wrzesień-listopad 2017 r. 

 

W budowie geologicznej omawianego terenu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych-plioceńskich (osady luźne, w tym: piaski różnych frakcji, żwiry, gliny, iły, mułki), w związku z czym wiercenie przeprowadzono 2 urządzeniami wiertniczymi typu URB 2A2 metodą na płuczkę polimerową „z prawym obiegiem”. Średnica wiercenia 143 mm.