Wiercenie pionowego wymiennika na potrzeby Muzeum w Warce

Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła na terenie Muzeum im. K. Puławskiego w Warce wykonywane było w II etapach.
 

I etap: do ogrzewania Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przy Warce zastosowano 2 pompy ciepła pracujące w systemie solanka/woda o łącznej mocy grzewczej 80,0 kW. Energia zasilania pozyskiwana jest z gruntu poprzez pionowe kolektory gruntowe. Wykonano szesnaście otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 100,0 m każdy, w których zamontowane zostały U-rurki PE Ø40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody.
Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” w okresie maj-czerwiec 2011 r.
 

II etap: do ogrzewania obiektów Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, zastosowano 2 pompy ciepła pracujące w systemie solanka/woda o łącznej mocy grzewczej 90,0 kW. Energia zasilania pozyskiwana będzie z gruntu poprzez pionowe kolektory gruntowe. Wykonano dwanaście otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 150,0 m każdy, w których zamontowane zostały U-rurki PE Ø40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody.
 

Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” w terminie wrzesień-listopad 2012 r.
Ze względu na projektowaną głębokość otworów wiertniczych przekraczającą 100 m, opracowany został „Plan Ruchu Zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce”,