Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Od połowy ubiegłego roku indywidualnym użytkownikom znacznie łatwiej jest zbudować studnię. Jeżeli ma ona głębokość do 30 metrów, może być wykonana bez projektu geologicznego. W przypadku firm każda studnia niezależnie od głębokości wymaga takiego projektu; reguluje to prawo wodne i prawo geologiczne.