Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Kryta Pływalnia Koral w Morawicy ogrzewana jest w oparciu o „zieloną” energię – za pomocą gruntowej pompy ciepła o mocy 80 kW. Energia zasilania pozyskiwana jest z gruntu za pomocą pionowych wymienników ciepła (płytka geotermia). Dla zapewnienia sprawnego działania systemu grzewczego, zdecydowano o wykonaniu 16 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 100 m każdy.
 

Morawica położona jest w obrębie mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich co warunkuje występowanie twardych skał mezozoicznych w podłożu gruntowym. W związku z tym wiercenie przeprowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo –z podwójną głowicą do wiercenia dolnym młotkiem na sprężone powietrze z jednoczesnym obrotowym rurowaniem. Rury osłonowe posadowione zostały na głębokości zapewniającej stabilność otworu, dalej wiercenie kontynuowano dolnym młotkiem na sprężone powietrze do głębokości końcowej średnicą 140 mm.