WYKONANIE STUDNI

 • Bakoma BIS Sp. z o.o. (Janików) - Renowacja studni głębinowej 126 m i wiercenie studni głębinowej 99 m o wydajności 40 m3/h - lipiec 2016 r.
 • Gmina Biskupiec - Wykonanie 19 studni głębinowych na terenie gminy - sierpień 2015r.
 • Nadleśnictwo Kozienice, Pionki - wykonanie studni Ø 315 mm w miejscowości Chinów (XII 2007 r.).
 • Elektrownia "KOZIENICE" S.A.- wykonanie studni nr S-1 do głębokości 130 m (2003 r.);
 • Urząd Miasta Pionki, Pionki – wykonanie studni wierconej Ø 330 mm na terenie ogródków działkowych w Pionkach (VIII 2007 r.);
 • Elektrownia "KOZIENICE" S.A.- wykonanie studni nr S-2 o głębokości 125 m na Stacji Demineralizacji Wody DEMI II w Elektrowni "Kozienice" S.A. (2003 r.);
 • Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - wykonanie studni nr S-3 o głębokości 123 m na Stacji Demineralizacji Wody DEMI II w Elektrowni "Kozienice" S.A. (2003 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Witold Kucharczyk, Czersk – wiercenie studni Ø 220 mm ( V 2007 r.);
 • Inwestor prywatny – wykonanie studni Ø 160 mm w miejscowości Radom (X 2007 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Marzena Milczarska – wiercenie studni Ø 220 mm (VIII 2007 r.);
 • Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Piotr Florianczyk, Karczew - wiercenie studni Ø 220 mm (VI 2007 r.);
 • EKO ROZUMKI Sp. z O.O., Warszawa – wiercenie studni Ø 220 mm (VI 2007 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Danuta i Jan Rechnia, Ostrówik – wiercenie studni Ø 220 mm (VI 2007 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze M. i R. Kociszewscy, Janów – wiercenie studni Ø 220 mm (VI 2007 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Rosłaniec Ewa, Karczew – wiercenie studni Ø 220 mm (VI 2007 r.);
 • Urząd Gminy w Odrzywole – wykonanie trzech studni odgazowujących na terenie składowiska odpadów komunalnych w Odrzywole (I 2007 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Józef Masny - wykonanie studni wierconej Ø 220mm dla potrzeb nawadniania (I 2007 r.);
 • Inwestor prywatny - wiercenie studni Ø 160 mm w miejscowości Rykały dla potrzeb nawadniania (X 2006 r.);
 • PRZETWÓRSTWO I WYRÓB WęDLIN MARIAN PIERZCHAŁA, Janików - wykonanie studni Ø 225 mm i instalacji hydroforowej dla potrzeb zakładu Przetwórstwo i Wyrób Wędlin M. Pierzchała w Janikowie gm. Kozienice (VIII 2006 r.);
 • Inwestor prywatny - wiercenie studni Ø 160 mm w miejscowości Świerczyniec k/Pszczyny dla potrzeb gospodarstwa domowego (VII 2006 r.;)
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski, Karczew – wykonanie 2 studni wierconych Ø 220mm (VI 2006 r.);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Danuta i Jan Rechnia, Góra Kalwaria - wiercenie studni Ø 160 mm oraz badania sozologiczno-rozpoznawcze w miejscowości Góra Kalwaria (V 2006 r.);
 • Inwestor prywatny - wiercenie studni Ø 160 mm w miejscowości Radlin k/Kielc dla potrzeb gospodarstwa domowego (III 2006 r.);
 • Inwestor prywatny - wiercenie studni Ø 160 mm w miejscowości Piotrkowice k/Kozienic dla potrzeb nawadniania (II 2006 r.);
 • Inwestor prywatny - wiercenie studni Ø 160 mm w miejscowości Wymysłów k/Szydłowca dla potrzeb gospodarstwa domowego (II 2006 r.);
 • Elektrownia "KOZIENICE" S.A. Świerże Górne Likwidacja studni S – I (XII 2005 r.);
 • Inwestor prywatny wiercenie studni głębinowej w Szydłowcu (X 2005 r.);
 • Urząd Gminy Stara Błotnica wykonanie studni głębinowej w miejscowości Czyżówka na potrzeby wodociągu gminnego (X 2005 r.);
 • Inwestor prywatny studnia głębinowa w Kozienicach (IX 2005 r.);
 • SEGI AT WARSZAWA piezometry, studnie wiercenia na lotnisku w Dęblinie (IX 2005 r.);
 • Gospodarstwo Rolne Izabela i Łukasz Bąk Karczew Studnia Ø 220 mm przy szklarni w Dziecinowie (VIII 2005 r.);
 • Inwestor prywatny wykonanie studni i instalacji hydraulicznej w domu mieszkalnym w Kozienicach (VIII 2005 r.);
 • Inwestor prywatny Wiercenie studni Instalacja hydroforowa w domu mieszkalny w Izabelinie (VII 2005 r.);
 • Inwestor prywatny Studnia głębinowa z zestawem hydroforowum w domu mieszkalnym w Kozienicach (VII 2005 r.);
 • LUBREM Sp. j. K. Dębski, J. Klepacki Lublin Studnia technologiczna (VI 2005 r.);
 • Inwestor prywatny Kozienice wykonanie studni obudowy z wyposażeniem zestaw hydroforowy w domu jednorodzinnym w Chinowie (V 2005 r.);
 • GOSPODARSTWO OGRODNICZE DANUTA I JAN RECHNIA GÓRA KALWARIA Wiercenie studni Obudowa studni (V 2005 r.);
 • "POLMINK" SP. Z O.O. CHÓW I HODOWLA ZWIERZ?T FUTERKOWYCH SZYDŁOWIEC Wiercenie studni głębinowej (V 2005 r.);
 • URZ?D GMINY KOWALA Wykonanie studni zastępczej Ø 356 mm o głębokości 150 m (V 2005 r.);
 • Inwestor prywatny wykonanie studni wierconej w dom mieszkalny w Kozienicach (IV 2005 r.);
 • Inwestor prywatny wykonanie studni dla domu jednorodzinnego w Pionkach (III 2005 r.);
 • Inwestor prywatny wiercenie studni i wykonanie instalacji hydraulicznej w domu mieszkalnym (II 2005 r.);
 • PPUH AISTO-PLAST Sp. Z O.O. wykonanie studni głębinowej Ø 160 mm w Strzemieszycach Wielkich (głębokość studni - 72,0 m) (XII 2004 r.);
 • Inwestor prywatny - wykonanie studni głębinowej Ø 160 mm w Łomiankach (głębokość studni - 17,0 m), (VII 2004 r.);
 • Inwestor prywatny - wykonanie studni głębinowej Ø 160 mm w Radomiu - Pruszakowie (głębokość studni-60,0 m), (VII 2004 r.);
 • Inwestor prywatny-wykonanie studni głębinowej dla gospodarstwa rolnego - nawadnianie Potworów (VI 2004 r.);
 • Gmina Kozienice - wykonanie studni głębinowej z obudową i wyposażeniem na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach (VI 2004 r.);
 • Gmina Kozienice-wykonanie studni głębinowej z obudową i wyposażeniem na terenie Publicznego Gimnazjum w Świerżach Górnych (VI 2004 r.);
 • Gmina Kozienice-wykonanie studni głębinowej z obudową i wyposażeniem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie (VI 2004 r.);
 • DECOR-MODERN - wiercenie studni dla domu mieszkalnego (V 2004 r.);
 • Inwestor prywatny-wiercenie studni dla domu mieszkalnego w Opocznie (V 2004 r.);
 • ROMINES - wiercenie i instalacja studni głębinowej na terenie stadionu sportowego w Kozienicach, ul. Sportowa 1 (V 2004 r.);
 • Inwestor prywatny, Samwodzie, gm. Kozienice-wiercenie studni Ø 160 mm dla potrzeb gospodarstwa rolnego (IV 2004 r.);
 • Inwestor prywatny - wykonanie studni Ø 160 mm w domu mieszkalnym w Słowikach (2003 r.);
 • Gmina Kozienice - wykonanie studni wierconej Ø 160 mm (2003 r.);
 • Marczewski Marian - wiercenie studni i instalacja hydroforowa (2003 r.);
 • Marek Gozdalik - wiercenie studni w domu jednorodzinnym (2003 r.);
 • Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - wiercenie studni głębinowej (2003 r.);
 • Wytwórnia Wód Gazowanych "DAN" – Szydłowiec - wiercenie studni głębinowej (głębokość studni 65 m) (2003 r.);
 • ZUEBLIN POLSKA Sp. z o.o. - wykonanie studni Ø 200 mm filtru na budowie Daimler Chrysler w Warszawie o głębokości 38 m (2003 r.);
 • ZUEBLIN POLSKA - wiercenie trzech studni głębinowych i instalacja zestawów hydroforowych (2003 r.);
 • WOJTPOL Kozienice - wykonanie studni głębinowej Ø 160 mm do głębokości 93 m oraz likwidacja istniejącej studni (2003 r.);
 • Jarosiński Marcin - wykonanie studni głębinowej dla budynku mieszkalnego w Warszawie (2003 r.);
 • BAKOMA BIS Janików - wykonanie studni głębinowej z utworów czwartorzędowych i instalacji wodociągowej dla potrzeb zakładu;
 • ZUEBLIN POLSKA Sp. z o. o. - wiercenie 3 studni głębinowych i instalacja zestawów hydroforowych w Warszawie;
 • PPH MARATEX - wykonanie studni głębinowej z utworów kredowych i instalacji wodociągowej dla potrzeb zakładu;
 • Urząd Gminy w Kazanowie - pompowanie pomiarowe i instalacja pompy głębinowej;
 • Inwestor prywatny (Marczak Irena) - wiercenie studni
 • ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A.- wykonanie studni drenażowej Ø 20’’;
 • ZUEBLIN POLSKA - wiercenie studni głębinowej z utworów czwartorzędowych;
 • Raj-Skór Zakład Garbarski - wiercenie studni głębokość 70 m;
 • BAKOMA BIS Janików - wykonanie studni głębinowej z utworów kredowych i instalacji wodociągowej dla potrzeb zakładu (głębokość 168 m);
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Jobda Paweł w Karczewie - wykonanie studni Ø 220 mm do głębokości 20 m;
 • Hydrogeotechnika Sp. z o.o. - Wiercenie studni depresyjnej Ø 160 mm - 45 mb w Bliżynie;
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Jobda Paweł - wiercenie studni głębinowej Ø 220 mm.
 • Urząd Gminy w Goszczynie – renowacja studni, wymiana pompy głębinowej dla potrzeb ujęcia gminnego w miejscowości Sielec (XII 2007 r.).
 • Inwestor prywatny – renowacja studni głębinowej dla potrzeb gospodarstwa domowego w miejscowości Brzóza (V 2007 r.);
 • Pracownia Ochrony Środowiska EKO T. Spętany, Radom – likwidacja studni głębinowej w Kozienicach (X 2006 r.);
 • Zakład Ochrony Środowiska "INWEST-EKO" S. Obarski i Wspólnicy sp. j., Kielce – renowacja studni głębinowej w miejscowości Wierzchowiny Kruszyna (IX 2006 r.);
 • P.P.H.U. "EUROKRUSZ" Spółka z o.o. – renowacja studni głębinowej w Nowym Mieście n/Pilicą – (VII 2006 r.);
 • Zakład Usług Komunalnych w Warce – renowacja piezometru w Warce (IV 2006 r.);
 • ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A. - likwidacja dwóch studzien głębinowych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny (S-2A o głębokości 20,2 m, S-3A o głębokości 25,7 m) (XI 2004 r.);
 • JEDNOSTKA WOJSKOWA W POWIDZU - likwidacja pięciu studzien głębinowych (XI 2004 r.);
 • Nadleśnictwo Kozienice - renowacja studni w domu mieszkalnym (leśniczówce) (VII 2004 r.);
 • Gmina Kozienice - renowacja studni, renowacja stacji uzdatniania wody, (IV 2004 r.);
 • SPZOZ-Szpital Kozienice - likwidacja trzech studzien o głębokości 30 m z obudowami, dokumentacja powykonawcza likwidacji studni (2003 r.);
 • ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A.-renowacja studni SB1 o głębokości 25 m (2003 r.);
 • Nadleśnictwo Kozienice-renowacja studni w Leśniczówce Leśnictwa Jaśce (2003 r.),
 • ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A. - renowacja studni SB1 o głębokości 30 m;
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Danuta i Jan Rechnia Góra Kalwaria renowacja studni głębinowej
 • SPZZOZ W KOZIENICACH - renowacja studni głębinowej Kozienice;
 • BAKOMA BIS JANIKÓW - likwidacja trzech studni głębinowych czwartorzędowych;
 • Romaszkiewicz Jacek "BAS" - renowacja studni głębinowej w Zwoleniu. Głębokość studni 60 m;