Z-Hotel w Otwocku

W oparciu o energię geotermalną pracować będzie system ogrzewania zmodernizowanego obiektu Z-Hotel w Otwocku przy ul. Wczasowej.

W okresie luty-kwiecień 2015 firma SATOR wykonała 44 otwory wiertnicze celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 100 m każdy. Łącznie wykonanych zostało 4 400 m.b. pionowego wymiennika gruntowego.

Moc zainstalowanych pomp ciepła wynosi 220 kW.