Instalatorzy

Według raportu PORT PC w 2021 roku w Polsce sprzedano 5650 gruntowych pomp ciepła, a prognozy wskazują na 20% wzrost sprzedaży w kolejnych latach. Instalacje tego typu zastosowanie znajdują przede wszystkim w obiektach komercyjnych zważywszy, w porównaniu z gospodarstwami domowymi, na szybszą stopę zwrotu. Realizacja kompleksowej instalacji wiąże się m.in. z przeprowadzeniem prac wiertniczych, wymagających od wykonawcy specjalistycznych urządzeń oraz kierunkowego wykształcenia. Niemniej jednak, korzyści płynące z zastosowania gruntowej pompy ciepła w strefie klimatu chłodnego i umiarkowanego, w której znajduje się Polska, potwierdzone zostały w dziesiątkach tysięcy efektywnie działających systemach grzewczo-chłodniczych tego typu.

W związku z powyższym, kierujemy ofertę do firm instalacyjnych, które chciałyby rozszerzyć działalność w zakresie systemów grzewczo-chłodniczych na bazie gruntowych pomp ciepła. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz wykonawstwie kompleksowych instalacji tego typu. Instalatorom, którym udało się pozyskać klienta na każdym etapie udzielamy doradztwa oraz pełnego wsparcia technicznego. Rola instalatora sprowadza się do instalacji urządzenia oraz świadczenia usług serwisowych. Jako autoryzowany partner firm Thermia oraz Gejzer, świadczymy również usługi sprzedaży gruntowych pomp ciepła o najwyższej sprawności w konkurencyjnych cenach.