Pompy Ciepła - studnie wiercone. Sator oferuje pompy ciepła oraz studnie wiercone

AKTUALNOŚCI Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych.

Ponad 2400 wystawców, w tym wszyscy liderzy na rynku z całego świata, prezentują swoje najnowsze produkty, technologie i rozwiązania techniczne. Producenci instalacji wodno-sanitarnych prezentują nowatorskie rozwiązania i najnowszy design. 

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dla potrzeb ogrzewania budynków: szkoły, internatu, warsztatu oraz muzeum wykonano łącznie 124 otwory wiertnicze o głębokości 100m (12 400 m pionowego kolektora gruntowego) dla pokrycia zapotrzebowania pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 620 kW

 

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Przy przewiercaniu warstw wodonośnych może nastąpić łączenie i przenikanie wód z jednej warstwy wodonośnej do drugiej. Sytuacja taka jest możliwa wyłącznie wskutek nierównowagi ciśnień występujących w otworze wiertniczym. Podczas wiercenia otworu przy pomocy płuczki wiertniczej   gradient ciśnienia wód z horyzontów wodonośnych jest równoważony przez gradient ciśnienia płuczki wiertniczej. Odpowiednią stabilność ściany otworu zapewnia lepkość płuczki oraz jej gęstość.  Taki stan równowagi uniemożliwia dopływ wód  do otworu w trakcie wiercenia i podczas instalacji sondy. 

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa***** - www.burkaty.pl

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa***** - www.burkaty.pl

Wiercenie pionowych wymienników do pompy ciepła AlphainnoTec. Wykonano dolne źródło o łącznej długości 1 800 mb - 12 odwiertów. Obiekt dostępny na stronie http://burkaty.pl/

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Od połowy ubiegłego roku indywidualnym użytkownikom znacznie łatwiej jest zbudować studnię. Jeżeli ma ona głębokość do 30 metrów, może być wykonana bez projektu geologicznego. W przypadku firm każda studnia niezależnie od głębokości wymaga takiego projektu; reguluje to prawo wodne i prawo geologiczne.

FIRMA SATOR

Jesteśmy jedną z największych polskich firm wiertniczych. Działamy od 1993 roku. Rocznie wykonujemy ponad 50 kilometrów wierceń. Specjalizujemy się w wykonywaniu otworowych wymienników ciepła dla instalacji pomp ciepła, studni wierconych, otworów geologiczno-inżynierskich, rdzeniowań.

Dbamy o jakość naszych usług. Używamy najnowszych technologii, dbając jednocześnie o naturalne środowisko. Wykorzystujemy Fundusz Europejskie przy wprowadzaniu innowacyjnych systemów. Swoją wiedzą i doświadczeniem, wspieramy wiodące w kraju wyższe uczelnie techniczne.

Działamy na terenie całej Polski. Współpracujemy z wieloma inwestorami: od centrów handlowych, przez obiekty sportowe, placówki edukacyjne, instytucje kościelne, po budownictwo jednorodzinne. 

Więcej
VIDEO
SPRZĘT sprzęt wiertniczy sprzęt wiertniczy sprzęt wiertniczy Więcej