Pompy Ciepła - studnie wiercone. Sator oferuje pompy ciepła oraz studnie wiercone

AKTUALNOŚCI Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych.

Ponad 2400 wystawców, w tym wszyscy liderzy na rynku z całego świata, prezentują swoje najnowsze produkty, technologie i rozwiązania techniczne. Producenci instalacji wodno-sanitarnych prezentują nowatorskie rozwiązania i najnowszy design. 

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dla potrzeb ogrzewania budynków: szkoły, internatu, warsztatu oraz muzeum wykonano łącznie 124 otwory wiertnicze o głębokości 100m (12 400 m pionowego kolektora gruntowego) dla pokrycia zapotrzebowania pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 620 kW

 

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Przy przewiercaniu warstw wodonośnych może nastąpić łączenie i przenikanie wód z jednej warstwy wodonośnej do drugiej. Sytuacja taka jest możliwa wyłącznie wskutek nierównowagi ciśnień występujących w otworze wiertniczym. Podczas wiercenia otworu przy pomocy płuczki wiertniczej   gradient ciśnienia wód z horyzontów wodonośnych jest równoważony przez gradient ciśnienia płuczki wiertniczej. Odpowiednią stabilność ściany otworu zapewnia lepkość płuczki oraz jej gęstość.  Taki stan równowagi uniemożliwia dopływ wód  do otworu w trakcie wiercenia i podczas instalacji sondy. 

Wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla IKEA  Bydgoszczy

Wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla IKEA Bydgoszczy

Celem prac było wykonanie 160 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, w tym otworu pilotażowego P-1 na terenie projektowanego parku usługowo-handlowego IKEA w Bydgoszczy w rejonie ul. Fordońskiej i Łowickiej. W pierwszej kolejności wykonany został otwór pilotażowy o głębokości 100,0 m, w którym został przeprowadzony Test Reakcji Termicznej (TRT). Na podstawie przeprowadzonego testu, dobrana została ostateczna moc instalacji grzewczej obiektu. Wstępnie przeprowadzona analiza warunków geologicznych w rejonie projektowanych robót wskazała na potrzebę wykonania 160 pionowych kolektorów gruntowych o głębokości 100,0 m.

 

 

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa***** - www.burkaty.pl

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa***** - www.burkaty.pl

Wiercenie pionowych wymienników do pompy ciepła AlphainnoTec. Wykonano dolne źródło o łącznej długości 1 800 mb - 12 odwiertów. Obiekt dostępny na stronie http://burkaty.pl/

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Od połowy ubiegłego roku indywidualnym użytkownikom znacznie łatwiej jest zbudować studnię. Jeżeli ma ona głębokość do 30 metrów, może być wykonana bez projektu geologicznego. W przypadku firm każda studnia niezależnie od głębokości wymaga takiego projektu; reguluje to prawo wodne i prawo geologiczne.

FIRMA SATOR

Jesteśmy jedną z największych polskich firm wiertniczych. Działamy od 1993 roku. Rocznie wykonujemy ponad 50 kilometrów wierceń. Specjalizujemy się w wykonywaniu otworowych wymienników ciepła dla instalacji pomp ciepła, studni wierconych, otworów geologiczno-inżynierskich, rdzeniowań.

Dbamy o jakość naszych usług. Używamy najnowszych technologii, dbając jednocześnie o naturalne środowisko. Wykorzystujemy Fundusz Europejskie przy wprowadzaniu innowacyjnych systemów. Swoją wiedzą i doświadczeniem, wspieramy wiodące w kraju wyższe uczelnie techniczne.

Działamy na terenie całej Polski. Współpracujemy z wieloma inwestorami: od centrów handlowych, przez obiekty sportowe, placówki edukacyjne, instytucje kościelne, po budownictwo jednorodzinne. 

Więcej
VIDEO
SPRZĘT sprzęt wiertniczy sprzęt wiertniczy sprzęt wiertniczy Więcej