Generalni wykonawcy

Wykonywane przez firmę SATOR usługi w postaci kompleksowych instalacji grzewczo-chłodniczych na bazie gruntowych pomp ciepła, charakteryzujące się wysokim zaawansowaniem technicznym oraz wymagające solidnego wykształcenia w danej branży, w połączeniu z klarownymi procedurami, stosowaniem produktów i urządzeń najwyższej jakości, angażowanymi środkami w rozwój przedsiębiorstwa oraz stałością zespołu, stanowią gwarancję efektywnej oraz bezproblemowej współpracy z generalnymi wykonawcami.

Oferta firmy SATOR kierowana do Generalnych Wykonawców obejmuje:

  • Sporządzanie projektów kompleksowych instalacji grzewczo-chłodniczych na bazie gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów, pali fundamentowych, ścian szczelinowych oraz studni głębinowych.
  • Modyfikacje błędnie zaprojektowanych instalacji
  • Projekty Robót Geologicznych
  • Plany Ruchu Zakładów Górniczych
  • Testy Reakcji Termicznej
  • Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi obliczeniami hydraulicznymi i symulacjami w programach EED oraz TRNSYS
  • Dokumentacje wykonawcze oraz zatwierdzenie kart materiałowych
  • Dokumentacje geologiczne
  • Wykonywanie kompletnych instalacji dolnego źródła ciepła oraz montaż pomp ciepła
  • Monitoring i serwis instalacji


 

Usługi oferowane są na terenie całego kraju. W skład parku maszynowego wchodzi 10 zestawów wiertniczych, przystosowanych do pracy zarówno w skałach miękkich (prawy obieg płuczki) jak również twardych (sprężone powietrze) oraz w maszyny do wierceń wielkośrednicowych. Więcej informacji o profilu działalności znajdą Państwo poniżej.