Biura architektoniczne

Współpracujmy z biurami projektowymi oraz architektonicznymi doradzając w kwestiach budowy instalacji grzewczo-chłodniczych na bazie gruntowych pomp ciepła, a także opracowując gotowe do implementacji projekty. W ramach oferowanych usług przedstawiamy indywidualne rozwiązania technologiczne, mające istotne znaczenie w konkursach przetargowych.

W przypadku planowania wszystkich dużych instalacji grzewczych o mocy powyżej 50 kW, np. dla obiektów użyteczności publicznej, zalecanym jest przeprowadzenie testu reakcji termicznej górotworu (TRT). Niezbędnym w tym celu uprzednio jest wykonanie odwiertu próbnego. Realizujemy kompleksowo tego typu zlecenia, dostarczając pełną dokumentację z przebiegu testu, obliczając jednostkową moc chłodniczą, współczynnik efektywnego przewodnictwa gruntu, oporność termiczną oraz średnią temperaturę naturalną otworowego wymiennika ciepła.

W ostatnim czasie popularnym staje się ogrzewanie hal produkcyjnych oraz magazynowych pompami ciepła. Zapewniają one wysoki poziom komfortu cieplnego, przy relatywnie niskiej temperaturze zasilania, są rozwiązaniem nowoczesnym oraz bezobsługowym. Obywający się w halach szereg procesów technologicznych, wymagających odprowadzenia lub dostarczenia ciepła, może być połączony bezpośrednio z pompą ciepła, niwelując przy tym jej koszty eksploatacyjne. Ponadto, ogrzewanie oraz chłodzenie hal pompami ciepła w miejscu jej pracy nie emituje do atmosfery żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji, a w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną czyni cały system rozwiązaniem bez emisyjnym. Więcej o możliwościach zastosowania pomp ciepła w omawianych obiektach znajdą Państwo.

Zastosowanie gruntowej pompy ciepła w celach grzewczych, chłodniczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, znacząco przybliża projektowany budynek do spełnienia najlepszych osiągów dla danego kryterium przy ubieganiu się o prestiżowy certyfikat BREEAM (Building Research Establishmet Environemntal Assessment Method). Firma SATOR może poszczycić się wykonaniem dolnego źródła dla gruntowych pomp ciepła w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Polsce, które otrzymały dany certyfikat.

Projektowane budynki jedno lub wielorodzinne z instalacją grzewczo-chłodniczą na bazie gruntowych pomp ciepła z łatwością spełniają coraz to bardziej wymagające wskaźniki zużycia energii pierwotniej (Ep). W przeciwieństwie do innych źródeł energii nie wymagają zagospodarowania dużej ilości miejsca oraz budowy komina, co znacząco wpływa na koszty inwestycyjne. Ponadto, przekazana do wiadomości publicznej przez NFOŚiGW informacja o możliwości dofinansowania nawet do 45% kosztów kwalifikowanych zakupu gruntowej pompy ciepła do budynków powstałych po 1 stycznia 2021 roku, znacząco skraca okres zwrotu danej inwestycji. Więcej o możliwościach dofinansowania dla gruntowych pomp ciepła znajdą Państwo poniżej.